Great Wall repair photos

Below are photos of Great Wall repair activities

Repairs at Huanghuacheng, Huairou, Beijing 2004

Repairs at Gubeikou, Miyun, Beijing 2004
40°41'5"N 117°9'38"E

Repairs at Gubeikou, Miyun, Beijing 2004

Repairs at Gubeikou, Miyun, Beijing 2004

Simatai east ridge
40°39'40"N 117°16'36"E

Moshikou Pass at Xiangshuihu
40°27'37"N 116°27'12"E>