Wofoshanzhuang

Chinese: 卧佛山庄
Pinyin: Wò fó shān zhuāng
English: Lying buddha mountain villa
Coordinates: 40°26'24"N 116°31'45"E

Wofoshanzhuang